เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขาย และการชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายที่ระบบได้ขึ้นแจ้งเมื่อซื้อสินค้านั้น จะเป็นราคาสุทธิที่สามารถส่งสินค้าถึงมือท่านในเหตุการณ์ปกติ ซึ่งร้านค้าไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมอันเกิดจากการขนส่ง เช่น ภาษีจากการผ่านศุลกากร (การขนส่งข้ามประเทศ) โดยเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าในหน้ารายการสินค้าหากต้องมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มในภายหลัง ในกรณีที่ไม่อาจหาสินค้าได้ตามรายการสั่งซื้อของท่าน ทางร้านค้ายินดีคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ได้รับโอนมาตามรายการสั่งซื้อของท่านที่แสดงในระบบตอนสั่งซื้อ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน) ซึ่งในกรณีที่ได้ใช้ระบบคูปองส่วนลดแนบมาด้วย ทางเราจะทำการสร้างคูปองส่วนลดคืนให้ท่านเช่นเดิม

คูปองส่วนลดนั้นใช้ได้เฉพาะในร้านค้าออนไลน์ของเราเท่านั้น และลูกค้าไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ หรือไม่ให้บริการลูกค้าในบางราย หรือบางกรณีที่อาจทำให้ร้านหรือระบบเกิดความเสียหาย

นโยบายการยกเลิกสินค้า(แจ้งก่อนเกิดการขนส่ง)

ในกรณีที่สินค้ามีการสั่งแล้วแต่ต้องการยกเลิก ท่านสามารถกดส่งเพิ่มข้อความในรายการสั่งซื้อที่ท่านสั่งในส่วนบัญชีของท่าน เพื่อแจ้งยกเลิกการสั่งดังกล่าว โดยการยกเลิกจะยกเลิกทุกสินค้าในรายการสั่งซื้อนั้น หากท่านต้องการซื้อรายการอื่น กรุณาทำการสร้างรายการสั่งซื้อใหม่
เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน หรือยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าวได้

นโยบายเกี่ยวกับการขนส่ง

การขนส่งนั้นทางร้านค้าใช้บริการของไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก ซึ่งหลังจากการส่งแล้วในทุกกรณี ท่านสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการส่งได้จากระบบของเรา โดยเข้าไปที่หน้าบัญชีผู้ใช้ แล้วเลือกหัวข้อ ประวัติและข้อมูลการสั่งซื้อของฉัน เพื่อตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า หากสินค้าอยู่ในสถานะ จัดส่งเรียบร้อย ทางร้านจะทำการเพิ่มเลขที่ Tracking Number ของการจัดส่งสินค้าชิ้นนั้นให้ โดยสามารถนะไปเช็คได้จากทางหน้า ตรวจสอบสินค้าพัสดุ ของเว็บไปรษณีย์ไทย
ทางร้านค้าไม่สามารถรับรองความรวดเร็วของการขนส่งของไปรษณีย์ไทยได้ แต่หากมีความล่าช้าเกิดขึ้นมาก ทางเรายินดีเป็นผู้ติดตามสอบถามกับทางไปรษณีย์ไทยด้วยตัวเอง

นโยบายการเปลี่ยนสินค้าจากความเสียหาย

ในกรณีที่สินค้าแตกหัก พัง ชิ้นส่วนไม่ครบ จนไม่สามารถใช้การได้ ทางเรายินดีรับแจ้งคืนสินค้าเพื่อเปลี่ยนภายใน 3 วันตั้งแต่ท่านได้รับสินค้า (กระบวนการขนส่งคืนอาจช้ากว่านั้นได้) โดยให้ทำรายการเพื่อส่งข้อความแจ้งรายละเอียดพร้อมรูปภาพประกอบของสินค้าที่เสียหาย เมื่อทางร้านพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ท่านส่งสินค้าคืนมาที่ร้านของเราทางไปรษณีย์ในสภาพเดิมที่รับสินค้ามา โดยที่ยังไม่ได้ทำการเปิดใช้ เล่น หรือสวมใส่มาก่อน
ในกรณีที่ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขในข้างต้นทางเราไม่ขอรับเปลี่ยนสินค้าให้กับท่าน
เมื่อทางเรายินดีรับสินค้าคืน และท่านมีค่าใช้จ่ายจากการส่งคืนนั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ชดเชยเป็นคูปองส่วนลดให้ท่านในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไปโดยมีมูลค่าเท่ากันกับค่าขนส่งที่ท่านชำระไป
ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของการคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ทางระบบบัญชีของคุณ
ความเสียหายของกล่องบรรจุเพียงอย่างเดียว ไม่ถือเป็นความเสียหายในการเปลี่ยนสินค้าได้ เนื่องจากทางร้านไม่สามารถควบคุมการขนส่งของไปรษณีย์ไทยหรือทางบริษัทจัดส่งได้ แต่ทางเราจะทำการบรรจุหีบห่อให้ดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวนี้