งานปั้นดอกไม้ดินไทย

งานปั้นเดอกไม้ดินไทย เป็นงานแฮนด์เมด ที่ใช้ฝีมือละเอียดประณีต