นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและการคืนสินค้า

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งไปเท่านั้นืน
 • ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของสินค้าประเภทที่จะต้องสั่งทำซึ่งทางเราจะแจ้งท่านตั้งแต่ตอนที่ท่านทำการสั่งซื้อ 
 • ร้านค้าขอสงวนสิทธิในการคืนค่าสินค้าเป็นเงินสดแต่ท่านจะสามารถสั่งสินค้าชนิดอื่นที่ท่านต้องการใช้ในจำนวนเงินที่เท่ากัน (โปรดตรวจสอบความถูกต้องและความต้องการใช้จริงก่อนทำการสั่งซื้อและโอนเงินชำระค่าสินค้า)

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4339-1067
   
   

นโยบายการคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้านค้า ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรุณาติดต่อร้านค้าเพื่อคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 2. นัดหมายให้ทางร้านค้าไปรับสินค้าคืน หรือนำสินค้ามาเปลี่ยนได้ที่ร้านค้าในกรณีที่ต้องการความรวดเร็ว 
 3. สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งานและไม่มีรอยขีดข่วน
 4. เมื่อร้านค้าได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4339 1067 

 

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

      •   ร้านค้าฯรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ในบิลส่งสินค้า 

 • ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า มีค่าดำเนินการ 10% ของมูลค่าสินค้า

       •   ร้านค้าขอสงวนสิทธิในการคืนค่าสินค้าเป็นเงินสดแต่ท่านสามารถเก็บยอดชำระไว้ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป