ชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

เราเคารพและมุ่งมั่นต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คำชี้แจงและตัวเลือกของการใช้ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูล การรักษาความปลอดภัย การโอนถ่ายข้อมูลต่อและการบังคับใช้/การกำกับดูแล

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลที่หลากหลาย อย่างเช่น การประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ การจัดหาการสมัครรับจดหมายข่าว การส่งการสื่อสารทางการตลาด
  • เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณและเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
  • เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยรวมของข้อมูล

คำชี้แจงและตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล

  • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูล และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่มีการขออนุญาตจากคุณก่อน
  • เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเหตุผลที่คุณให้ข้อมูล
  • สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุณอาจปิดคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

การเข้าถึงข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูล

  • หากต้องการอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดลักษณะการสื่อสาร โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

  • เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

การโอนถ่ายข้อมูลต่อไป

  • เราจะไม่โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ว่าบุคคลที่สามเหล่านั้นให้สัญญาว่าจะมีการปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกับเรา

ข้อมูลที่สำคัญ

  • เราปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูล โดยไม่ใช่แค่เพียงการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ยังเป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่น