แจ้งชำระเงิน

หลังการโอนเงินให้ Fax หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0862197300 หรือ Scan ส่งอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยให้ระบุ Username , ชื่อนามสกุล , อีเมล์ , เบอร์โทร , จำนวนเงิน , ธนาคาร , สาขาต้นทาง , วันที่โอน หากชำระเงินโดยการโอนเงินออนไลน์ให้ระบุอีเมล์ผู้รับโอนเป็น  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.